top of page
DSCF3176_edited.jpg

Our 
Story

Get to Know Us

This is a paragraph about your business. Let your visitors know who you are, what you do and what your website is all about. Double click on the text box to edit the text and add all the information you want to share.

“Hikmah itu khazanah yang hilang bagi seorang Mu’min”

Himpunan Keilmuan Muslim (HAKIM) ialah sebuah syarikat yang ditubuhkan dengan misi dan visi menerapkan budaya ilmu yang sebenar di kalangan masyarakat Muslim. Ini bertepatan dengan tradisi ilmu dalam Islam yang meletakkan ilmu sebagai fadilat dan kebaikan yang agung sebagaimana yang terangkum dalam makna hikmah.

 

Hikmah terbit pada akal yang mencirikan manusia dan membezakannya daripada makhluk Allah s.w.t. yang lain. Hikmah ialah salah satu daripada ummahat al-fadail seperti yang dijelaskan olah para ilmuwan Islam.

“Terdapat had-had kebenaran pada setiap yang ma‘lum (objek ilmu). Hikmah ialah pengenalan terhadap had-had ini.”
11953459_818339061619448_799660371315321247_o_edited.jpg

Sejarah HAKIM

“Hikmah itu ilmu tentang tempat dan kedudukan yang benar bagi setiap sesuatu. Hikmah juga pengetahuan tentang had-had kebenaran bagi setiap yang ma‘lum atau objek-objek ilmu.”

OBJEKTIF 3

Menyediakan kerangka pemetaan dalam lapangan yang genting seperti agama, sejarah, falsafah, sains, dan pendidikan untuk diamalkan dalam bidang kepakaran masing-masing.

 

Menjadikan WISE (Siri Wacana Pandangan Alam Islam) sebagai kerangka asas kurikulum pendidikan dalam misi memperjelas pandangan alam Islam kepada masyarakat.

OBJEKTIF 4

OBJEKTIF 5

Mengenal pasti, memperjelas, menghurai akar masalah pensekularan sebagai rencana falsafah yang melanda umat Islam kini.

bottom of page