Terkini
 
Video
AL-HIKMAH

Sulālah Ibrāhīm: Banū ...

Banū Isrā’il adalah daripada keturunan Nabī Ya‘qūb ‘alayhi as-salām (dalam Bible dikenali sebagai Jacob), namun permulaan Banū Isrā’īl  perlulah dimulai dengan Nabī Ibrāhīm ‘alayhi as-salām (dalam Bible dikenali sebagai Abraham) ya‘ni asal-usul kedua-dua orang Arab dan Yahūdī. Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land […]

Mendidik Sahsiah (Taʾdīb...

Jawapan Ibn Ḥajar berkenaan tindakan disiplin (ḍarb) secara jasadi Langsungan daripada pandangan berkenaan kerja yang ditugaskan oleh guru kepada anak muridnya, Ibn Ḥajar masih tetap menyandarkan pandangan beliau berkenaan tindakan disiplin jasadi seperti memukul, denda jasadi dengan kewajipan para guru untuk mendapatkan izin terlebih dahulu daripada bapa si pelajar (lā yajūz lil-muʿallim ḍaraba al-ṣaghīr illā […]
Baca Selebihnya

Pautan Berkaitan

  • WISE
  • Organization
  • Library
  • Gallery
  • Activities
  • Blog